Nowa Inwestycja zobacz www.panoramabiskupice.pl
Kaskada Biały Prądnik

InvestorPD sp.z o.o.

Kaskada SK

spółka celowa powołana przez
Investor Pro Domo sp. z o. o. w Krakowie

+48 12359 86 00

biuro@prodomoinvestment.pl

Kaskada Biały Prądnik - Mieszkania z widokiem na przyszłość

Przedmiot

Inwestycja obejmuje:

  • Budowę budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego B z garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi -wodną, kanalizacji sanitarnej i opadowej, centralnego ogrzewania, elektryczną NN, oświetlenia, wentylacji mechanicznej;
  • zagospodarowanie terenu;
  • zjazd z ul. Danka – działka nr 578 – poprzez działkę nr 132/27 na działkę nr 132/22;
  • przebudowę i budowę sieci i przyłączy;
  • układ komunikacyjny z miejscami parkingowymi.