Nowa Inwestycja zobacz www.panoramabiskupice.pl
Kaskada Biały Prądnik

InvestorPD sp.z o.o.

Kaskada SK

spółka celowa powołana przez
Investor Pro Domo sp. z o. o. w Krakowie

+48 12359 86 00

biuro@prodomoinvestment.pl

Kaskada Biały Prądnik - Mieszkania z widokiem na przyszłość

Rozwiązania techniczne

Element Charakterystyka elementu
Konstrukcja Żelbetowa monolityczna słupowo – płytowa kondygnacji podziemnej oraz nadziemnych.
Fundamenty Płyta żelbetowa.
Ściany fundamentowe Żelbetowe.
Ściany zewnętrzne

Kondygnacja mieszkalna i usługowa:

 • murowana z pustaków ceramicznych U220 lub element żelbetowy (nadproże, słup, belka, itp.) gr. 20 lub 25 cm;
 • tynk cementowo – wapienny, styropian o gr. 15 cm, tynk silikatowy na siatce biały gr. 0,5 cm, farba legalizacyjna;

Kondygnacja garażu:

 • ściana żelbetowa, bitumiczny, papa podkładowa termozgrzewalna, styropian gr. 8 cm, folia kubełkowa, geowłóknina.
Ściany wewnętrzne nośne

Ściana wewnętrzna nośna kondygnacji nadziemnej:

 • tynk cementowo – wapienny, pustak ceramiczny gr. 25 cm lub element żelbetowy gr. 20 cm (dodatkowa warstwa izolacji akustycznej w postaci płyt z wełny mineralnej typu ROCKTON przy dźwigach osobowych od strony pomieszczeń mieszkalnych + okładzina z płyt GKF na ruszcie stalowym).

Na klatce schodowej przy posadzce cokół z płytek.

Ściana wewnętrzna nośna kondygnacji podziemnej

 • ściana żelbetowa gr. 20 lub 25 cm.
Ściany wewnętrzne działowe

Ściany działowe kondygnacji nadziemnej i podziemnej:

 • tynk cementowo – wapienny kat. 2., gr. 1,5 cm, płyty PRO Monta lub pustaki ceramiczne.
Stropy

Strop nad garażami: wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm, paraizolacja z folii PE, styropian EPS70-040 gr. 5 cm, płyta żelbetowa gr. 25 cm, styropian EPS 100-038 gr. 12 cm klejony od spodu płyty, siatka powlekana klejem;

 • w pasie przyściennym dylatacja ze styropianu gr. 2 cm.

Strop międzykondygnacyjny w pomieszczeniach suchych:wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm, paraizolacja z folii PE, styropian EPS 100-038 gr. 5 cm, płyta żelbetowa, tynk cementowo – wapienny;

 • w pasie przyściennym dylatacja ze styropianu.

Strop międzykondygnacyjny w pomieszczeniach mokrych: tynk cementowo – wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm, płyta żelbetowa, papa podkładowa termozgrzewalna na tkaninie poliestrowej SBS, styropian EPS 100-038 gr. 5 cm, paraizolacja z folii PE, wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm.;

 • w pasie przyściennym dylatacja ze styropianu.

Strop międzykondygnacyjny na klatce schodowej:

 • płytki gresowe antypoślizgowe gr. 0,5 cm na kleju;
 • wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm;
 • paraizolacja z folii PE;
 • styropian EPS 100-038gr. 5 cm;
 • płyta żelbetowa gr. 20, 22 lub 26 cm;
 • tynk cementowo – wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm;
 • na schodach płytki gresowe ze stopnicami;
 • w pasie przyściennym dylatacja ze styropianu gr. 2 cm.

Balustrada na klatce schodowej – elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej lakierowanej.

Strop międzykondygnacyjny na spocznikach międzypiętrowych na klatce schodowej:

 • płytki gresowe antypoślizgowe, płyta żelbetowa, tynk cementowo – wapienny; na schodach płytki gresowe ze stopnicami.
Dach Stropodach na segmencie M3: żwir płukany, geowłóknina typu 35, mata drenażowa typu SOPREMA SOPRADRAIN 3,5 cm, papa asfaltowa termozgrzewalna, styropian gr. min. 20 cm, folia PE, płyta żelbetowa.Płyty żelbetowe wylane na mokro grubości 16cm i 20cm, dwukierunkowo zbrojone.
Tynki i okładziny zewnętrzne i wewnętrzne

Tynki zewnętrzne: cienkowarstwowe.

Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne/ gipsowe.

Stolarka okienna PVC, szklenie szybami zespolonymi o współczynniku U = 1,0.
Stolarka drzwiowa Stolarka drzwiowa do mieszkań: drzwi wzmocnione z progiem i wizjerem. Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi drewniane z ościeżnicami regulowanymi. (opcjonalna)
Parapety Parapety zewnętrzne z blachy malowanej wg kolorystyki obiektu.
Balkony

Płyty żelbetowe kotwione do konstrukcji budynku na łącznikach termicznych. Płytki gresowe mrozoodporne i antypoślizgowe gr. 0,5 cm na materiale izolacyjnym.

Balustrady stal nierdzewna- wypełnienie szkłem.

Instalacje
 • Elektryczna i siły,
 • kanalizacja sanitarna,
 • kanalizacja opadowa z dachów i stropodachów z odprowadzeniem do zbiorników retencyjnych,
 • wody zimnej,
 • C.O. i C.W.U. Logotermy*, zasilanie z wymiennikowni MPEC,
 • odgromowa,
 • domofonowa,
 • oświetlenia awaryjnego,
 • orurowanie pod instalację TV zbiorczej,
 • orurowanie pod instalację internetową,
 • wentylacji mechanicznej pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych,
 • wentylacji oddymiającej garaży,
 • wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenku węgla,
 • sygnalizacyjno – alarmowa w garażach,
 • detekcji dymu wraz z klapami oddymiającymi na klatkach schodowych,
 • wody przeciwpożarowej z hydrantami Ø25 przy lokalach użytkowych,
 • wody przeciwpożarowej z hydrantami Ø33 w garażach,
 • oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w całym obiekcie,
 • zasilanie rezerwowe central wentylacyjnych wentylacji oddymiającej.

Rozwiązania mające wpływ na koszty eksploatacji

Logotermy*
indywidualne dla każdego lokalu wymienniki ciepła zapewniające optymalizację indywidualnych kosztów ogrzewania i ciapłej wody.

Łączniki płyt balkonów eliminujące mostki termiczne

15 cm grubości ocieplenie ścian zewnętrznych