Nowa Inwestycja zobacz www.panoramabiskupice.pl
Kaskada Biały Prądnik

InvestorPD sp.z o.o.

Kaskada SK

spółka celowa powołana przez
Investor Pro Domo sp. z o. o. w Krakowie

+48 12359 86 00

biuro@prodomoinvestment.pl

Kaskada Biały Prądnik - Mieszkania z widokiem na przyszłość

Układ komunikacyjny

Infrastruktura drogowa związana z inwestycją:

  • przebudowana została droga gminna wewnętrzna z miejscami parkingowymi– ulica Danka;
  • wybudowana została droga gminna wewnętrzna – połączenie pomiędzy ulicami Danka i Pachońskiego;
  • wybudowane zostały ogólnodostępne miejsca postojowe;
  • budowa ciągów pieszo - jezdnych.

Inwestycja obejmowała też zagospodarowanie terenu na działkach stanowiących własność Gminy Kraków. W celu realizacji podanego zakresu w dniu 03.08.2010 r. została zawarta „Umowa o budowę ogólnodostępnych parkingów i dojazdów” z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Miejsca do parkowania: zaprojektowano 23 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 12 dla osób niepełnosprawnych. W garażu pod budynkiem B zlokalizowano 32 miejsca postojowe. Dostępne jest również ok. 100 miejsc parkingowych, które powstały w trakcie realizacji inwestycji, wskutek wykonania postanowień Umowy z Gminą Miasta Krakowa.

Ukształtowanie zieleni

W zakresie zagospodarowania zaprojektowano zorganizowaną zieleń wokół budynku (nasadzenia drzew liściastych, żywopłoty niskopienne, trawniki) oraz, dla osiągnięcia wymaganego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, „zielone dachy”.