Nowa Inwestycja zobacz www.panoramabiskupice.pl
Kaskada Biały Prądnik

InvestorPD sp.z o.o.

Kaskada SK

spółka celowa powołana przez
Investor Pro Domo sp. z o. o. w Krakowie

+48 12359 86 00

biuro@prodomoinvestment.pl

Kaskada Biały Prądnik - Mieszkania z widokiem na przyszłość

Standardowe zasady finansowania mieszkań hipotecznych

I. UMOWA DEWELOPERSKA

Umowa, na podstawie której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w zamian za zapłatę. Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Na życzenie Nabywcy aktem tym składany jest wniosek o wpis roszczenia do działu III księgi wieczystej opisującej stan prawny nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja.

Nabywca przed zawarciem umowy deweloperskiej otrzymuje prospekt informacyjny- zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. „O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”- dla przedsięwzięcia deweloperskiego, który zawiera dane dotyczące przedsięwzięcia, finasowania inwestycji, Dewelopera, Generalnego Wykonawcy itp.

Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawarciem umowy deweloperskiej (w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego) oraz koszty sadowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę.

II. SYSTEM PŁATNOŚCI

Zgodnie z- indywidualnie uzgodnionym- harmonogramem wpłat. Przekazanie i wydanie lokalu Kupującemu następuje po wpłaceniu pełnej, przewidzianej Umową Deweloperską, ceny za przedmiot umowy.

Harmonogram standardowy:

  1. Pierwsza wpłata- min. 10 % ceny zakupu
  2. Ratalne wpłaty, do wysokości, łącznie z pierwszą wpłatą, 95 % ceny zakupu, w okresie realizacji inwestycji;
  3. Ostatnia wpłata - 5 % ceny zakupu, po zgłoszeniu lokalu do odbioru i przed jego wydaniem nabywcy.

III. UMOWA REZERWACJI

Na życzenie Klienta dokonujemy rezerwacji wolnego lokalu na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Kaskada Biały Prądnik - klatka